INFORMARE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Freidorf organizează miercuri, 25 septembrie, întâlnirea de animare în cartierul Freidorf privind investițiile ce pot fi realizate prin Măsura 2 – Parcuri și zone de joacă, prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL.

Întâlnirea va avea loc în parcul Petofi Sandor, ora 18:00, și este organizată cu sprijinul Consiliului Consultativ de Cartier.

În vederea lansării apelurilor de selecție organizăm astfel de sesiuni de informare/animare a populației din teritoriul SDL pentru a înțelege mai bine nevoile de investiții și pentru a găsi soluții eficiente.

Proiectul se încadrează în Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 –  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf

Alexandru Adrian IOVESCU

Președinte Consiliul Consultativ al Cartierului Freidorf

Mitică Ioviță