Delimitarea teritoriului ce face obiectul Strategiei de Dezvoltare Locală

În trasarea perimetrului acestuia s-a avut în vedere respectarea condițiilor locale și a viziunii privind dezvoltarea strategică stabilită prin SDL, având la bază o Analiză Diagnostic a nevoilor și a problemelor pe care această Strategie încearcă să le elimine.

Teritoriul vizat de SDL a fost conceput astfel încât să cuprindă străzile din zonă care satisfac cerințele de constituire a ZUM-urilor alături de zona urbană funcțională aferentă.

Perimetrul teritoriului SDL este definit după cum urmează:

Punctul cel mai nordic al teritoriului este definit de intersecția străzilor Miron Costin și Splaiul Tudor Vladimirescu, intersecție care se continuă cu Splaiul Tudor Vladimirescu pe partea stângă a Canalului Bega, coteşte spre sud pe Strada Rahovei şi continuă spre vest cu strada Ardealului până la intersecţia cu strada Constantin Silvestri. Conturul aferent SDL se continuă de-a lungul căii ferate până la intersecţia acesteia cu prelungirea străzii Ion Slavici (45.716463; 21.163990). Extrema Vestică este reprezentată coordonatele: 45.721754 latitudine, 21.163955 longitudine, aceasta fâcănd obiectul ieșirii de pe strada Ovidiu Cotruș și încadrării acestei străzi pe strada Polonă. În continuare traseul perimetrului SDL continuă spre Sud pe strada Ovidiu Codruş până la coordonatele 45.716564; 21.187658 de unde urmează un drum de pământ până la coordonatele 45.713695; 21.184568 şi coteşte spre est până la coordonatele 45.711777; 21.187111. În continuare traseul urmează direcţia sud până la intersecţia străzilor Gavril Musicescu și Calea Șagului aceasta reprezentând extrema sudică a teritoriului. Perimetrul coteşte spre est pe strada Petre Stoica până la intersecţia cu Calea Şagului, urcând spre nord pe Calea Şagului până la intersecţia cu strada Ceferiştilor. Apoi continuă spre sud pe strada Ceferiştilor, de-a lungul căii ferate până la coordonatele 45.716167; 21.203215, urmând un drum de pământ, spre est, până la intersecţia cu strada Bujorilor. Conturul aferent SDL urmează direcţia nord până la intersecţia cu strada Chişodei. Teritoriul aferent SDL parcurge apoi strada Dimineţii până la intersecţia cu strada Anton Pavlovici Cehov. Linia demarcatoare a teritoriului SDL trece peste teren intravilan până la extrema estică reprezentată de intersecţia străzii Gavril Musicescu cu Calea Martirilor 1989. Granița teritoriului SDL urmează apoi direcţia nord pe strada Drubeta până la intersecţia cu strada Mareşal Alexandru Aleverescu.  Conturul aferent SDL se continuă cu strada Traian Vuia pe care o urmează până la intersecţia cu B-dul Liviu Rebreanu. Traseul perimetrului SDL continuă cu strada Drubeta până la intersecţia cu strada Memorandului urmând apoi strada Ioan Rusu Şirianu până la intersecţia cu strada Constantin Brâncoveanu, cotind apoi spre nord până la intersecţia cu strada Miron Costin.