Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf a fost înființată în anul 2017, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și este înregistrată în Registrul Special Asociații cu Certificatul nr. 124/22.11.2017 emis de Judecătoria Timișoara.

Grupul de Acțiune Locală Freidorf are ca scop, conform Statutului, elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capitalul Uman, vizând dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate şi/sau marginalizate şi a comunităţilor implicate, prin iniţierea, promovarea şi implementare unor proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei, precum şi cu programele de finanţare europene sau naţionale pe care Asociaţia le va accesa. Acest parteneriat public – privat va defini şi implementa politici publice de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii; va promova şi conserva valorile tradiţionale morale, culturale şi de cult; va urmări dezvoltarea fizică şi intelectuală a tinerilor şi a minorităţilor; va susţine antreprenoriatul şi facilitarea plasării forţei de muncă; va sprijini finalizarea diferitelor studii academice sau meşteşugăreşti în rândul persoanelor cu o situaţie materială precară; și va sprijini minorităţile şi organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, precum şi parteneriate socio-culturale cu acestea;

Grupul de Acțiune Locală Freidorf este organizat și funcționează prin Adunarea Generală, organul de conducere al Asociaţiei şi se constituie iniţial din membrii fondatori ai acesteia. Consiliul Director este format din: preşedinte, vicepreşedinte şi un membru, structura putând fi ajustată prin hotărârea Adunării Generale.

Asociația funcționează în baza parteneriatului public – privat pentru definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii. Acest parteneriat al Grupului de Acțiune Locală Freidorf cuprinde UAT-ul din care face parte, și anume Primăria Municipiului Timișoara, cu o populație de peste 300.000 de locuitori, alături de parteneri din mediul privat, și ai societății civile: Asociația Europa de Studii Politice și Educație Civică, Andronic Reisen SRL, Biserica Penticostală “La muntele unde Domnul va purta de grijă”, Vise Creative de 10 SRL, Negreanu Luiza Ramona și Iovescu Alexandru Adrian.