Articole de Presa

Calendarul de lansare al apelurilor de selecție pentru anul 2020

Calendarul de lansare al apelurilor de selecție pentru anul 2020

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Freidorf implementează Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf finanțată prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific...