Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf a selectat spre finanțare proiecte sociale, medicale, educaționale prin Strategia de Dezvoltare Locală. Pe măsură ce proiectele vor fi contractate se vor forma grupurile țintă din beneficiarii direcți ai serviciilor oferite prin proiecte, servicii gratuite.

I. BENEFICIARII TREBUIE SĂ SE ÎNCADREZE ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII:

– au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf aprobată.
– sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai jos).
(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie,
(B) Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color,
9) un telefon.
(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii. O persoană care face parte din grupul țintă poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:
– persoane adulte șomere sau inactive;
– persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);
– persoane cu dizabilități
– persoane vârstnice aflate în situații de dependență;
– copii în situații de dificultate (ex. copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi speciale, copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii a părinții sunt plecați la muncă în străinătate), copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la risc;
– tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;
– adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;
– părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
– persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă;

Survey is loading...