CONSILIERE PE PROBLEME SOCIALE, JURIDICE IN VEDEREA REGLEMENTARII ACTELOR DE IDENTITATE, DE PROPRIETATE, DE STARE CIVILA, DE OBȚINERE A DREPTURILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (BENEFICII DE ASISTENȚĂ/ SERVICII SOCIALE) ETC.PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DE ROMI DIN CARTIERUL KUNCZ TIMIȘOARA

 

Codul proiectului: 155635

Obiectivul general

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (romă) din cartierul Kuntz din Timișoara, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate de consultanță pe probleme sociale, juridice în vederea reglementării actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale) etc în contextul mecanismului de dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Astfel, obiectivul general al proiectului sprijină comunitatile marginalizate din cadrul teritoriului SDL, respectiv comunitatea din Kuncz prin acțiuni de identificare și consiliere pentru probleme sociale și juridice cu care se confruntă populația din comunitate.

Proiectul include servicii de consiliere juridică în vederea remedierii situației privind actele de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1Realizarea de asistență juridică în vederea reglementării actelor de identitate sau de stare civilă pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Kuncz;

OS2 – Realizarea de consultanță juridică și servicii specifice pentru intrarea în legalitate și stabilirea actelor de proprietate asupra locuințelor persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Kuntcz din care minim 20 de persoane aparținând minorității roma;

OS3 – Realizarea de servicii de consiliere și consultanță juridică în vederea obținerii drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale);

Grup ținta

In conformitate cu GHIDUL SOLICITANTULUI – Acțiuni de identificare si consiliere privind problemele sociale, juridice si tehnice pentru
populația SDL CONDIÞII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR „grupul ținta este format din persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din întreg teritoriul SDL, cu accent pe cele defavorizate din comunitatea marginalizata si aparținând categoriei etnice
roma”. Astfel grupul tinta al proiectului este format din persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din întreg teritoriul SDL, cu
accent pe cele defavorizate din comunitatea marginalizata si aparþinând categoriei etnice rrome de pe teritoriul Cartierului Kuncz,
respectiv 100 de persoane defavorizate din zona marginalizata din care minim 20 apartinand categoriei etnice rroma.
– Realizarea propriu-zisa a metodologiei de identificare si selectie a grupului tinta de catre echipa de proiect – definirea
persoanelor „aflate în risc de saracie si excluziune sociala din întreg teritoriul SDL, cu accent pe cele defavorizate din comunitatea
marginalizata”
– Informarea grupului tinta cu privire la metodologia de selectie a participantilor.  De asemenea, se va utiliza si metoda abordarii directe din casa în casa.
– Realizarea dosarelor de participant (analiza stadiului actual al documentelor de proprietate si inventarierea documentelor de
identitate
– Identificarea persoanelor care vor face parte din grupul tinta, minim 100 de persoane din care 20 de etnie rroma
Identificarea participantilor la grupul tinta se va realiza de catre expertul grup tinta angajat in cadrul proiectului, impreuna cu ceilalti
membrii ai echipei de proiect.

Rezultate asteptate:

1. Identificarea a cel putin 100 de persoane (din care minim 20 de persoane apartinand minoritatii roma) din comunitatea
marginalizata Kuntcz aflate in risc de saracie si excluziune sociala care intampina dificultati in obtinerea actelor de identitate si de
proprietate asupra imobilelor in care locuiesc in vederea asigurarii de asistenta juridica in vederea reglementarii actelor de
identitate si de proprietate.
2. Acordarea de servicii de asistenta juridica pentru cel putin 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din care
minim 20 de persoane aparþinând minoritaþii roma în vederea reglementarii actelor de identitate, de stare civila si în vederea
obþinerii drepturilor de asistenþa sociala
3. Acordarea de servicii de asistenþa juridica si tehnica în vederea reglementarii actelor de proprietate pentru cel puþin 100 de
persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din care minim 20 de persoane aparþinând minoritaþii roma în vederea
reglementarii actelor de proprietate