ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FRECVENTE
cu privire la prevederile
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL
MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în
cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
( O.S.5.1 POCU)intrebari_si_raspunsuri_frecvente_POCUhttp://mfe.gov.ro/pocu-lista-de-intrebari-si-raspunsuri-referitoare-la-ghidul-pentru-depunerea-in-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/