Pe parcursul lunilor octombrie – decembrie s-au derulat activitățile proiectului Sprijin pentru implementarea SDL GAL Freidorf prin acțiuni cultural-educaționale, finanțat de Primăria Timișoara prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișora.

În cadrul proiectului au avut loc activități culturale și educaționale pentru a veni în sprijinul copiilor, elevilor, dar și profesorilor care predau în școlile din teritoriul GAL Freidorf. A fost organizată o competiție, având ca temă interculturalitatea, între clasele din școlile din teritoriul GAL Freidorf, patru dintre acestea au fost premiate cu table smart, laptop, videoproiector și kit complet de funcționare. Acestea au ajuns în Școala Gimnazială nr. 2, 27, Liceul Tehnologic Transporturi Auto și Colegiul Național Bănățean.

Susținem pasiunile tinerilor din teritoriul nostru, muzicale și sportive. Astfel în luna octombrie, în cadrul bisericii penticostale din cartierul Steaua La muntele unde Domnul va purta de grijă, cu scopul sprijinirii tinerilor talentați de etnie romă în vederea continuării studiilor, a susținerii activităților extrașcolare și a pasiunilor au primit instrumente muzicale (orgă, saxofon, vioară, mixer pentru amplificare, boxe și microfoane), pentru menținerea lor activi în cadrul comunității. Beneficiarii acestor instrumente sunt 20 elevi și tineri ai comunității rome, în parte elevi ai școlii gimnaziale nr. 15”, spune Alexandru Iovescu, președintele Asociației GAL Freidorf.

De asemenea, în octombrie s-a desfășurat o competiție sportivă la terenul de fotbal  al clubului FC Auto 1954 din cartierul Freidorf, între copiii din teritoriul GAL Freidorf. Activitatea a avut ca scop promovarea activității fizice pentru sănătate, implicarea în activitate a copiilor indiferent de statut etnic, social, cultural în vederea integrării tuturor copiilor într-un colectiv competitiv. La competiție au participat 100 de copii, cu vârste cuprinse între 5 – 13 ani, aceștia au fost premiați cu echipamente sportive (tricouri, sorturi, mingi) și dulciuri.

GAL Freidorf sprijină școlile din teritoriu și susține implementarea a cât mai multe proiecte pentru creșterea calității și atractivității invățământului, astfel am gândit o serie de cursuri pentru profesori cu aplicabilitate directă la clasă: curs de formare profesionala “Manager  de proiect”, cursuri de perfecționare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar și educație interculturală” și ”Comunicare si dezvoltare personală”. La cursuri au participat 30 de profesori din cadrul școlilor din teritoriul GAL Freidorf.

“În cadrul acestui proiect am organizat întâlniri, cu prezență fizică dar și online, cu scopul informării celor prezenți despre activitățile realizate de GAL precum și de oportunitatea de a intra în diferite grupuri țintă ale proiectelor selectate de GAL și intrate în implementare. La aceste întâlniri au participat peste 200 de persoane. În luna decembrie pregătim 270 de pachete sociale cu rechizite și dulciuri pentru elevii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială precum și un pachet cultural pentru 900 de elevi ce cuprinde materiale educative prin copii care  vor deveni ei înșiși ghizi turistici pentru colegii sau pentru familia lor, promovând istoria și poveștile extraordinare ale Timișoarei”, mai spune Iovescu.