Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf (GAL Freidorf), implementează Strategia de Dezvoltare Locală în șase cartiere din Timișoara. Este vorba despre Freidorf, Dâmbovița, Calea Șagului, Steaua, Freatelia, Iosefin. Valoarea Strategiei este de 7 milioane euro, banii ce vor fi împărtiți în două direcții: proiecte hard și proiecte soft.

Proiectele hard, finanțate prin Programul Operațional Regional, care au ca principal beneficiar Primăria Municipiului Timișoara. Care de altfel, a depus proiect pentru construirea unui nou corp de clădire la Școala Gimnazială Nr. 13, în valoare de 850 mii euro. Această investiție prevede construirea unei săli multifuncționale, la parter iar la etaj vor fi amenajate câteva săli de clasă. De asemene, această investiție are prevăzute dotările necesare astfel încât la finalul lucrărilor elevii și profesorii să beneficieze de cele mai bune condiții pentru desfășurarea actului didactic. Tot în cadrul intervențiilor finanțate POR sunt deschise apeluri de selecție pentru construire/reabilitare/dotare centru multifunctional, având o valoare de 500 mii euro, construire/reabilitare/dotare centru socio-medical, având o valoare de 400 mii euro, parcuri și locuri de joacă, precum și construcția/reabilitare drumuri.

Cealaltă component a programului, partea soft, finanțată de GAL Freidorf, prevede investiții în capitalul uman din treitoriul SDL. Până în acest moment a fost depus un proiect care prevede finanțare a 30 start up uri, precum și cursuri de formare profesională, în valoare de 1 milion euro. Acest proiect se află în faza de evaluare. De asemenea, vor fi finanțate proiecte ce prevăd consilierea, calificarea și recalificarea persoanelor aflate în sărăcie și excluziune socială.

Educația ocupă un loc important în cadrul proiectului nostru, în perioada următoare va fi finanțat un program de after school pentru copiii aflați în prag de abandon, care provin din familii aflate în sărăcie, în valoare de 400 mii euro.

Un nou proiect implementat de Grupul de Acține Locală Freidorf este ” Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației.” În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe activități: Creare/funcționalizare platforma online Telemedicina pentru medicii de familie din teritoriul SDL GAL Freidorf. Aici sunt prevăzute activități precum creare și funcținalizarea unei platforme de telemedicine care sa faciliteze accesul populației din cadrul teritoriului GAL Freidorf la serviciile medicale. Ne dorim ca prin intermediul acestei platforme pacienții să nu mai fie nevoiți să meargă fizic la cabinetul medicului de familie, ci acele consultații preliminare să se desfășoare în mediul online iar dacă se constată nevoia unei consultații amănunțite sa se stabilească o întâlnire fizică. În momentul de față, platforma se află în lucru iar noi demarăm întâlniri cu medicii de familie din zona vizată pentru a primi un feedback de la ei.

Tot în cadrul acestui proiect vor fi distribuite 25 laptopuri către școlile din teritoriul acoperit de GAL Freidorf. În contextual actual, marcat de pandemia de COVID-19 și de faptul că multe școli își desfășoară activitatea online, am stabilit că ar fi oportun să susținem copii care nu au posibilități materiale. Beneficiarii vor fi acei copii care provin din familii cu venituri mici dar care înțeleg că școala este soluția pentru a reuși în viață.

Un alt aspect vizat de proiectul nostru este distribuirea a 150 pachete cu produse igienico-sanitare către persoanele defavorizate și informarea acestora în vederea prevenirii infectărilor cu covid 19.

Acest proiect este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.