Primăria Timișoara a obținut o finanțare din fonduri europene de peste 3,5 milioane de lei. Va fi demolată o clădire de pe strada Pavlov nr. 19, unde va fi construit un nou centru de zi pentru persoanele cu dizabilități sau boli cronice. Contractul de finanțare a fost semnat de către ministrul Dezvoltării.

„Este vorba despre demolarea unei construcții existente și construirea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu acces auto, acces pietonal, parcaje. Construcția existentă în momentul de față la adresa Pavlov nr.19 este în stadiu avansat de degradare, parțial ruină, iar o eventuală consolidare depășește costurile unei construcții noi. Construcția existentă nu este monument, nu este localizată în zonă de protecție și va fi demolată integral”, spun reprezentanții PMT.

Centrul va găzdui aproximativ 40 de persoane din zona Fratelia, care sunt expuse riscului de excluziune socială. Vor avea la dispoziție, pe timpul zilei, servicii de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru persoane cu dizabilități/boli cronice. Serviciile vor fi furnizate de un personal specializat.

Noua clădire din zona Fratelia va avea cameră de kinetoterapie, două săli pentru educație și activități recreative, cabinet medical, cabinet de consiliere psihologică și spații tehnice.

„Toate spațiile interioare vor fi amenajate pentru a crea o atmosferă caldă, accentuată de mobilier și pereți vopsiți în culori deschise”, transmite Serviciul Comunicare din cadrul Primăriei Timișoara.

Proiectul este în faza în care studiul de fezabilitate, cu indicatorii tehnico-economici, a fost aprobat prin HCL 127/2021, în luna aprilie. Valoarea investiției este de 3.548.735 lei cu TVA inclus, din care 1.932.768 lei merg pe construcții-montaj.

Proiectul „Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă” va fi finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală, Apel de selecție Intervenția 6 – Dezvoltarea infrastructurii sociale și medicale –Grupul de Acțiune Locală Freidorf.