Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf a implementat proiectul ”Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației”, proiect finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Timișoara prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. În cadrul proiectului au avut loc mai multe activități care au vizat populația defavorizată din teritoriul acoperit de SDL GAL Freidorf.

Astfel, a fost inițiată o campanie de informare a populației privind protecția și combaterea răspândirii virusului SARSCov2, precum și distribuirea a 150 de pachete cu produse igienico-sanitare. Pachetele au fost distribuite persoanelor vulnerabile identificate în cadrul campaniei de informare. În cadrul acestei activități am avut ca parteneri școlile și bisericile din teritoriul SDL. Tot prin acest proiect au fost distribuite 25 laptopuri catre elevii care provin din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru facilitarea accesului la educație.

De asemenea, activitatea Grupului de Acțiune Locală Freidorf nu se rezumă doar la acest proiect ci a lansat o linie de finanțare în valoare de 280 000 euro pe intervenția 10: ”facilitarea accesului la servicii medicale și realizarea unui program de depistare precoce a problemelor medicale ”.

În cadrul acestei intervenții beneficiarul va realiza

• campanie de informare și educare a locuitorilor pentru acceptarea și creșterea utilizării infrastructurii sanitare; identificarea situației de fapt și efectuarea de demersuri pentru realizarea procedurilor legale în vederea facilitării accesului la servicii medicale și sociale(ex. Lipsa cardului de sănătate);

• realizarea unui program de examinare medical și de depistare precoce a problemelor medicale(screening) la nivelul populației aflate în risc de sărăcie și excluziune social.

• De aceste servicii vor beneficia 1200 persoane din întreg teritoriul SDL GAL Freidorf.
sursa: gazetadinvest